Utbildningens innehåll

Kulturverkstan kombinerar undervisning i klassrummet med lärande i arbete. En tredjedel av utbildningen består av praktik. Vi lägger stort fokus på att utveckla operationella, relationella och kontextuella kompetenser. Vi ser till att du får med dig de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Upplägg

Utbildningen på Kulturverkstan varvar teori och praktik. Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops och seminarier. Arbete i grupp blandas med individuella uppgifter. Lärarna hämtas från universitet, arbetsliv och kultursektorn. Utbildningen innefattar två praktikperioder, Lärande i arbete, på sex respektive 18 veckor. Praktiken erbjuder en möjlighet att fördjupa dig i ett område som passar just dig.

Språk

Utbildningen bedrivs på svenska och kräver grundläggande kunskaper i språket. Vi kan erbjuda språkstöd. Vissa föreläsningar och texter är på engelska.

Kompetenser

Vi utbildar kulturprojektledare som har operationella, relationella och kontextuella kunskaper och kompetenser.

 • Det operationella betyder att du får de verktyg den behöver i rollen som projektledare.
 • Det relationella syftar till att ge insikter och färdigheter i gruppdynamik, konflikthantering och ledarskap.
 • Det kontextuella syftar till att öka reflektionen kring och förståelsen av hur omvärlden påverkar och påverkas av kulturprojekt.

Under utbildningen utvecklar vi tillsammans följande kompetenser:

 • Branschkunskap om konst och kultursektorn
 • Process- och projektledningskunskap i en komplex omvärld
 • Omvärldsanalys med kompetens att placera kulturprojekt i ett större sammanhang
 • Ekonomihantering och budgetarbete
 • Kompetens att leda och arbeta i arbetsgrupper, kommunikativ förmåga, konflikthantering
 • Marknadskommunikation i konst- och kulturverksamheter
 • Förståelse för och kunskap om konstnärliga och demokratiska processer
 • Kompetens att samverka internationellt och interkulturellt

Kurser

Utbildningen har huvudmoment/delkurser som ofta är integrerade i varandra. En veckas studier motsvarar 5 YH-poäng.

År 1

 • Konsten & kulturen I, 10 p
 • Kulturprojektet: metod & process, 65 p
 • Kulturlivets omvärld & arkitektur, 25 p
 • Kulturprojektet i text & bild, 15 p
 • Kulturekonomi & kulturföretagande, 30 p
 • Lärande i arbete I, 30 p
 • Internationellt kultursamarbete, 25 p

År 2

 • Konsten & kulturen II, 15 p
 • Marknadskommunikation för kulturfältet, 30 p
 • Examensarbete, 20 p
 • Den digitala kultursektorn, 15 p
 • Ledarskap i kulturlivet, 20 p
 • Lärande i arbete II, 100 p


Efter avslutade studier erhåller du en yrkeshögskoleexamen som omfattar 400 YH-poäng. Du examineras som internationell kulturprojektledare.