Efter examen

Arbete inom olika delar av kulturlivet

De allra flesta som gått på Kulturverkstan har idag arbete inom kultursektorn. Åtta av tio har fått jobb inom rätt fält enligt de mätningar som görs sex månader efter examen. Möjliga yrkesroller för en kulturprojektledare är många, men några exempel är producent, kultursamordnare, kulturföretagare, kulturutvecklare och verksamhetsledare.

Vi har genom åren examinerat flera hundra kulturprojektledare. De återfinns både i det fria kulturlivet, på konst- och kulturinstitutioner, inom offentlig förvaltning och i det privata näringslivet. Behovet av de kompetenser som studerande på Kulturverkstan får under utbildningen är stort. Inom yrkeshögskolan är det en viktig aspekt att se till att de kunskaper som du får ständigt är aktuella och efterfrågade.

Unik kompetens inom kultur och projektledning

Alla har olika erfarenheter med sig in i utbildningen vilket ger våra studerande en individuell profil och spets. De konkreta verktyg och kunskaper du får med dig under två år Kulturverkstan ger kompetens att leda projekt i en mängd olika sammanhang och att arbeta professionellt med konst och kultur.

Tidigare studerande