Ansökan

För att studera på Kulturverkstan behöver du grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Det finns olika vägar in på utbildningen.

Ansökan till hösten 2024 är nu stängd.

Förkunskapskrav

Formell behörighet

Vad behöver du för att kunna studera på Kulturverkstan?

 • För det första krävs grundläggande behörighet, vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande. 
 • För det andra krävs särskilda förkunskaper. Det betyder att du behöver motsvarande sex månaders erfarenhet från kulturbranschen, professionellt eller ideellt. Erfarenheterna kan vara från konstnärliga, kulturella eller kreativa verksamheter inom offentlig, privat eller ideell sektor. 

Undantag

Vad gäller om du inte uppfyller formell behörighet?

 • Du kan bli behörig på andra sätt. Förkunskapskraven är till för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. Vi kan göra undantag om vi bedömer att en sökande kommer att kunna klara att studera på utbildningen och arbeta som kulturprojektledare efter examen. Istället för att bifoga intyg kan du i din ansökan motivera att du har annan relevant kompetens. 
 • Om du är osäker på om du uppfyller förkunskapskraven hör gärna av dig till oss för vägledning. Mejla till info@kulturverkstan.net

Språkstöd och särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande på Kulturverkstan har du rätt att studera med särskilt pedagogiskt stöd. För dig som har svenska som andra språk finns även möjlighet till språkstöd genom svenska med yrkesinriktning.

Så här ansöker du

1. Se till att du har relevanta dokument tillgängliga

 • Exempel på intyg som kan efterfrågas: Gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, intyg från svensk eller utländsk utbildning som motsvarar gymnasieexamen, godkänt betyg från kursen svenska som andraspråk 1.
 • Istället för att bifoga intyg kan du i din ansökan motivera att du har reell kompetens.

2. Räkna ut omfattningen på dina erfarenheter från kultursektorn

Varje månad ger meritpoäng i urvalsprocessen så ta med allt. Även ideellt arbete, praktik eller projektarbete som utförts inom ramen för en utbildning är giltigt.

Du ska lista dina erfarenheter och ange för varje punkt: 
– Vad har du haft för befattning/arbetsuppgifter? Inom vilken verksamhet/vilket projekt?
– Under vilken period har du arbetat (från månad/år till månad/år) 
– I vilken omfattning (hur många timmar per vecka)?

Heltid innebär 40 timmar/vecka. Halvtid innebär 20 timmar/vecka. 

Räkna samman om du uppnår formell behörighet: motsvarande sex månader heltid. Om inte behöver du motivera varför du anser kunna tillgodogöra dig utbildningen ändå.

Exempel:

 • Ordförande i teaterföreningen Panter
  Januari 2010–januari 2013 
  5 timmar/vecka (20 timmar/månad)
 • Samordnare på Kulturhuset Torget 
  Januari 2017–juni 2017 
  40 timmar/vecka (heltid)
 • Frilansande konstnär 
  Mars 2016–maj 2022. 
  10 timmar/vecka (25%)

3. Fyll i ansökningsformuläret

Följ instruktionerna – fyll i, bifoga eventuella dokument och skicka in din ansökan.

Antagningsprocess 

Ansökan 

Skicka in din ansökan mellan 1 februari och 30 april.

Antagningsprov 

Samtliga behöriga som skickat in ansökan kallas via mejl till ett antagningsprov. Det består av en intervjudel (20 minuter) och en skriftlig del (45 minuter). Dessa sker i anslutning till varandra, antingen i Lagerhuset i Göteborg eller på distans. Syftet är att komplettera ansökan och ge oss en tydligare bild av era intressen och drivkrafter. Det krävs inga förberedelser inför antagningsprovet.

Bedömning

Vi poängsätter ansökan efter antal månader av arbetslivserfarenhet inom kulturlivet. Poäng på ansökan vägs samman med bedömning av antagningsprov. De sökande som har högst poäng blir antagna.

Antagningsbesked 

Du får antagningsbesked via mejl runt midsommarafton. Antingen är du antagen, reserv eller får avslag. Sista dag för att svara på antagningsbeskedet kommer anges i beskedet. Håll koll på den mejl du har angivit i ansökan då uteblivet svar innebär att din plats går vidare till den reserv som står näst på tur.