Om oss

Kulturverkstan

Utbildningen startade 1999 och vi har sedan dess examinerat ungefär 700 kulturprojektledare. Kulturverkstan bedrivs inom yrkeshögskolan och utvecklas ständigt utifrån relevanta kompetensbehov. Vi antar 35 nya studerande varje år och två klasser går parallellt. Utbildningen finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Utbildningsanordnare

Kulturverkstan drivs av Nätverkstan. Vi är ett oberoende kunskapscentrum som stöttar och utvecklar kulturlivet, ägt av tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och Sensus. Nätverkstan anordnar även andra kortare kurser och utbildningar.

Lagerhuset

Våra lokaler – Lagerhuset i Göteborg

Kulturverkstan är en platsbunden utbildning och vi har vår bas i Göteborg. Våra klassrum ligger i Lagerhuset, nära Järntorget, och i lokalerna finns många kulturverksamheter som Göteborgs litteraturhus, kulturhuset Frilagret, förlag och tidskrifter.

Ledningsgrupp för Kulturverkstan

Skolan kvalitetssäkras och utvecklas kontinuerligt av en ledningsgrupp med representanter från olika delar av kultursektorn. Just nu består vår ledningsgrupp av följande krafter:

 • Anna Persson, skolchef, Dômen Konstskola, ordförande
 • Mia Christersdotter Norman, verksamhetsledare Röda Sten Konsthall
 • PeO Sander, lektor i scenkonstproduktion, Stockholms konstnärliga högskola
 • Daniel Andersson, utvecklingsledare Rädda Barnen
 • Niklas Rydén, tonsättare, konstnärlig ledare Atalante
 • Nathalie Bödtker Lund, hållbarhetschef, PulPac
 • Jesper Eng, Utbildningsledare, Kulturverkstan
 • Ann-Sofie Roxhage, chef, Göteborgs Konsthall
 • Anna From, gymnasielärare, Sigrid Rudebecks Gymnasium
 • Siri Berzelius, studeranderepresentant KV22
 • Vilma Dahlström, studeranderepresentant KV22 (suppleant)
 • Sofie Folgart, studeranderepresentant KV23
 • Sissela Persson, studeranderepresentant KV23 (suppleant)