Policydokument

Nätverkstan verkar för ett kulturliv präglat jämlikhet. Vi tar frågor om hållbarhet på stort allvar och har som målsättning att minska verksamhetens belastning på miljön. I samband med våra tjänster säkerställer vi att hanteringen av personuppgifter görs på ett säkert sätt. Här hittar du några av våra policydokument.