Nätverkstan skriftserie

Nätverkstans skriftserie syftar till att fördjupa och konkretisera den kulturpolitiska och kulturekonomiska diskussionen.